Yönder'de Akademik Eğitim

Akademik başarı olmazsa olmazımız; ancak çocuklarımızın kaygılarını yükseltmiyoruz. Öğrenme merakı uyandırıp bilgiyi talep eder hale getiren ve öğrencilerimizin kendi öğrenme yöntemlerini keşfetmelerini sağlayan bir eğitim anlayışımız var. Eğitim teknologlarımız ve program geliştirme uzmanlarımız, derslerdeki konu anlatımlarını zengin ve ilgi çekici kılmak, dersleri kolay anlaşılır hale getirmek ve öğrenmeyi kalıcı kılmak için sürekli çalışırlar.

Devamını kurucumuz Prof. Dr. Üstün Dökmen’den dinleyelim...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Rehberlik süreci, sorun oluştuğunda değil sorun oluşmadan başlar. Bu amaçla rehber öğretmen ile veli, rehber öğretmen ile öğrenci, rehber öğretmen ile diğer öğretmenler arasında kesintisiz bir görüşme trafiğinin hakim olduğu “Önleyici Rehberlik” anlayışını benimsiyoruz. Rehber öğretmenlerimiz teneffüslerde, koridorlarda ve okul bahçesinde sürekli vakit geçirerek, derslere izleyici olarak katılarak öğrencilerimizin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunuyorlar.

Devamını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Zümre Başkanımızdan dinleyelim...

Yabancı Dil Eğitimi

Ana sınıfından itibaren çocukları yoğun ingilizceye maruz bırakıyoruz. İspanyolca ile ikinci dillerini öğrenmelerini destekliyor ve yalnızca sınıfta değil bahçede, yemekhanede her yerde konuşmalarını sağlıyoruz. Sadece yabancı dil öğretmiyor; İngilizce ve İspanyolca konuşturuyoruz...

Devamını Yabancı Diller Zümre Başkanımızdan dinleyelim...

Beden Eğitimi (Cross Action)

Çocukların anatomik gelişimi bizim için akademik gelişimleri kadar önemli. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” Anlayışı ile çocuklarımızın beden eğitimi dersini çok önemsiyoruz. Günümüz çocuklarının iPad ya da play station başında saatlerce vakit geçirmesi sebebiyle bedensel gelişimleri eksik kalıyor ve duruş bozuklukları gelişiyor. Bizler, Cross Action Kids adı altında özel bir program ile çocuklarımızın bedensel gelişimini takip ediyoruz.

Devamını Cross Action Program Sorumlumuzdan dinleyelim...

MALTEPE YÖNDER ANADOLU LİSESİ

ÖZEL MALTEPE YÖNDER LİSESİ
YABANCI DİLLER PROGRAMI

 • Maltepe Yönder Anadolu Lisesi’ni açarken yabancı dilin öneminin farkındayız. Bu amaçla haftada 12 saat İngilizce 4 saat İspanyolca dersi vererek bu süreci destekliyoruz.
 • Lisemizde okuma hakkı kazanan öğrenciler İngilizce seviye sınavı sonucuna göre 9.sınıfta seviyelendirilmiş İngilizce sınıflarına devam ederler.
 • Üniversite Hazırlık sınıflarını kolaylıkla atlama hedefinin yanısıra İngilizce’yi yaşam biçimi haline getirmeyi hedefliyoruz.
 • Artık İngilizce’nin olmazsa olmaz gibi görüldüğü bir dünyada, yoğun İngilizce ders programının uygulandığı lisemizde ikinci dil olarak sunulan İspanyolca’yı da iyi derecede öğretmeyi hedefliyoruz.
 • Sadece sınav odaklı değiliz, sunduğumuz yabancı dillerin kültürünü de öğreterek yabancı dili benimsetmeyi amaçlıyoruz, farklılığın zenginlik olduğu düşüncesini benimsemiş dünya vatandaşı olmalarını sağlıyoruz.
 • Çocuklarımızın kendilerini uluslararası platformlarda da ifade edebildikleri, kendilerini akademik olarak geliştirebildikleri, yabancı dillerini etkin olarak kullanabildikleri, prestijli yurtiçi/yurtdışı MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansları gibi yabancı dil program ortaklıkları, İngiltere-İrlanda-İspanya gibi ülkelerdeki yaz okulları/kültür turları, yabancı okul değişim programları hedeflerimiz arasındadır.
 •  

  Eğitim Programımız

  Yönder Anadolu Lisesi:

  Özel Maltepe Yönder Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Türk Anadolu Lisesidir. Öğretim süresi 4 yıldır.

  Yönder Lisesi öğrencilerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde aldıkları yüksek standarttaki eğitimle; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve yabancı dillerde gösterdikleri başarılarla üniversite yaşantısına başlaması hedeflenir.

  Üniversiteye hazırlık çalışmalarında MEB müfredatının yanı sıra sınavlara hazırlık için yoğun etüt ve kurs programı uygulamasıyla akademik süreçleri takip edilir.

  Öğrencilerin gelecekteki mesleklerini seçme süreçlerinde Mesleki Rehberlik Programı uygulanır. Kariyer günleri, üniversite tanıtım programları/gezileri ile alan çalışmaları yapılırken. Öğrencilere uygulanan çeşitli envanterlerle kendileri için en doğru mesleği seçmeleri hedeflenir.

  Yönder Lisesi öğrencilerinin , akademik çalışmaların yanı sıra; sosyal sorumluluk projeleri, toplum hizmetleri ve sosyal etkinliklerle de aktif rol almaları sağlanır.

   

  Sınavlara Hazırlık

  Yönder Okulları, tüm öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamayı amaçlar.
   
  Bu kapsamda temellendirilen Yönder Eğitim Programı, aşağıdaki çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlar:
   
  Akademik hazırlık (Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri)
  Psikolojik hazırlık (Sınav kaygısı, özgüven, heyecan vb.)
  Öğrenme stratejileri
  Zaman yönetimi
  Hızlı okuma
  Test teknikleri
  Deneme sınavları
  Öğrenme eksiklikleri tamamlama
   
  Hafta içi ve hafta sonu etüt saatleri ile tamamlama ve pekiştirme çalışmaları ise düzenli olarak sürdürülür.
   
  Öğrencilerimiz, öğretim yılı süresince;
   
  Hazır Bulunuşluk Sınavı
  Okulistik Deneme Sınavları
  Genel Değerlendirme Sınavı
  Yılsonu Olgunluk Sınavı ile sınav provası yapar.
   
  Öğrencilerimizin girdikleri tüm sınavlar, sonuçları doğrultusunda ölçme değerlendirme uzmanları tarafından analiz edilir ve raporlaştırılır. Bu raporlar, eğitim lideri, eğitim lideri yardımcısı, branş öğretmenleri, program geliştirme uzmanı ve psikolojik danışman ile paylaşılır.

  Ayrıca her bir öğrencimiz için özel hazırlanan sınav karneleri, hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle paylaşılır. Öğrencilerimizde çıkan eksik kazanımlar doğrultusunda özel tamamlama programları hazırlanır. Bu programlar kapsamında bireysel ya da küçük gruplar halinde etüt çalışmaları yapılır.

   

  Disiplin Anlayışımız

  YÖNDER Okullarında disiplin; hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir.
   
  Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin (öğrenci, öğretmen, yönetici) hakları ve özgürlükleri disiplin anlayışımızın güvencesindedir. Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla bir tahterevallinin iki tarafı gibidir. Sorumluluğun olmadığı, alınmadığı bir ortamda hak ve özgürlüklerden söz etmek olanaksızdır.
   
  YÖNDER Okulları’nda her disiplin konusu olabilecek öğrenci davranışı bir “imdat” çağrısı olarak yorumlanır. Her bir disiplin konusu içine giren öğrenci davranışı da haklar özgürlükler ile sorumluluklar ekseninde değerlendirilir.
   

  YÖNDER Okulları’nın kuralları, tehdit edici değil koruyucu ve geliştirici sınırlarla belirlenir.
   
  Koruyucu ve geliştirici sınırlar, öğrencinin büyüme ve gelişme sürecinde (merdiven çıkarken) bir merdivenin trabzanları gibi tutunabileceği sınırlardır. Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim” ve “olumluyu vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç, öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.

   

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta farklı bir bakış açısı: Önleyici ve gelişimsel temelli yaklaşım…
   
  YÖNDER Okullarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı bir bütün olarak gelişmesine destek vermede önemli bir rol oynar.
   
  YÖNDER Okullarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde “önleyici ve gelişimsel temelli” rehberlik yaklaşımı esas alınır.
   
  Çalışmaların kapsamı ve amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerin okula uyum sağlama süreçlerine destekleyici oryantasyon çalışmalarında bulunmak,
 • Öğrenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerde sorumluluk becerisini kazandırmak,
 • Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak,
 • Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek,
 • Öğrencilerin özgüven gelişimlerini desteklemek,
 • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak,
 • Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak,
 • Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak,
 • Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak,
 • Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak,
 • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak,
 • Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içerisinde bulunmak,
 • Öğrencideki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmak,
 • Öğrencilerin okul kurallarını benimsemeleri ve toplumsal yaşamdaki sosyal normların farkına varmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Öğrencilerin arkadaş ilişkilerini geliştirmek ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Öğrencilerin akademik süreçlerini takip etmek, desteklemek ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Bireysel öğrenci görüşmeleri yapmak,
 • Öğrenme süreçlerindeki yöntem ve stillerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içinde bulunmak,
 • Öğrenme süreçlerindeki yöntem ve stillerini belirleyici çalışmalar ve değerlendirmeler içinde bulunmak,
 • Mesleki gelişime yönelik yönlendirme ve destekleme çalışmalarında bulunmak,
 • Verimli ders çalışma yöntemlerini kazandırmak.
 •  

  Velilerle İletişim

  Anne - baba eğitimleri: İçerikleri Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’ndeki uzmanlar tarafından hazırlanan anne-baba eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler Akademinin ve okulun ortak takvimi doğrultusunda planlanmaktadır.
    
  Rehberlik bültenleri: Ailelere çeşitli konularda bilgi vermek ve öneri sunmak için her ayın sonunda rehberlik bültenleri, velilerimize mail yoluyla gönderilmektedir.
    
  Aylık yemek listeleri: Çocukların bir günde alması gereken kalori miktarları göz önünde bulundurularak hazırlanan yemek listeleri her ayın ilk günü veliler ile paylaşılmaktadır.

  YÖNDERLİ OLMAK

 • Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemek, demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak kabul etmektir.
 • Aydınlığı bekleyen değil aydınlığı üreten kişi olmak demektir.
 • Engellerden ve olumsuzluklardan yılmamaktır.
 • Pozitif bilimi rehber edinmektir.
 • Kendini, bilimi, sanatı, edebiyatı kısacası yaşamı keşfetmektir.
 • Çocuksu yönünü ve değerlerini kaybetmeden yaratıcı olmaktır.
 • Dünya vatandaşı olmak demektir.
 • Toplumsal duyarlılığa sahip omak demektir.
 • Dürüst olmaktır. Yönder'li için dürüstlük en önemli değerdir.
 • Araştırmak ve keşfetmek en temel öğrenme araçlarıdır.
 • Gelecekte bekleyen her türlü sınava ve zorluklara hazır olmak demektir.
 • Kendi benliğine liderlik etmeyi başarmak demektir.
 • Ülkesine ve ailesine bağlı olmak bağımlı olmamaktır.
 • Dünyadaki eğitim, bilim, teknoloji, edebiyat ve sanat alanlarındaki gelişmleri izlemek, aynı zamanda bu alanlarda rol almaktır.
 • Kendisi gibi olabilmek ve bundan gurur duymaktır.
 • Düşünceye değil düşünene saygı göstermek demektir.
 • Yarınlar için sorumluluğunun bilincinde olmak demektir.
 • Bizimle İletişime Geçin

  Aşağıdaki adresimizden bizleri ziyaret edebilir, telefon numaramızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Maltepe Yönder Okulları

  • Adres: Cevizli Mah. Tugay Yolu Karton Sok. No:1 (A BLok) No:3 (B Blok) Maltepe / İSTANBUL
  • Telefon: 0216 442 34 22
  • E-Posta:bilgi@yonderkolejimaltepe.com

  Çalışma Saatleri

  • Pazartesi-Cuma: 08.00 - 18.00
  • Cumartesi: 09.00 - 17.00
  • Pazar: Kapalı